Het museum van Brabants bekendste kerk Sint-Jansmuseum

Beelden en Waterspuwers

Collectie Sint-Jansmuseum Den Bosch

Onze vaste collectie bestaat onder andere uit beelden, waterspuwers, en architectonische elementen van de Sint-Jan. Ruim tweehonderd stuks beeldhouwwerk daterend van de dertiende tot en met het midden van de twintigste eeuw. Verder wordt aan de hand van divers beeldmateriaal en verschillende maquettes de geschiedenis van de bouw van de kathedraal inzichtelijk gemaakt. 

De meeste sculptuur is afkomstig van het exterieur van de Sint-Jan of heeft te maken met de restauratie van het beeldhouwwerk aan de buitenzijde van de kerk. Maar ook aan de ornamentele en figuratieve sculptuur uit het interieur van de Sint-Jan werden herstelwerkzaamheden verricht, met als gevolg dat ook daarvan zowel stukken oorspronkelijk laat middeleeuws beeldhouwwerk als afgietsels in gips en modellen ten behoeve van de restauratie in de bouwloods terecht zijn gekomen.

Middeleeuws Beeldhouw-werk

Collectie Sint-Jansmuseum Den Bosch

Een rode draad door het museum wordt gevormd door het bewaard gebleven middeleeuwse beeldhouwwerk. Vooral omdat aan het kerkgebouw tijdens de verschillende restauraties bijna alles werd vervangen, zijn de hier opgestelde gotische fragmenten van groot belang. Zij laten nog iets zien van het oorspronkelijke karakter van het middeleeuwse gebouw. De gipscollectie is belangrijk enerzijds omdat sommige afgietsels de toestand van de originele sculptuur voor de herstellingen tonen, anderzijds omdat de modellen veel onthullen over het restauratieproces. 

Onder het geëxposeerde materiaal zijn met name twee grotere groepen laatmiddeleeuws beeldhouwwerk belangwekkend: de luchtboogbeelden uit de late vijftiende eeuw en de wimbergreliefs van rond 1400. Onder de sculpturen zijn originele beelden en versierde bouwfragmenten van de Sint-Jan. De meeste objecten zijn afkomstig van het exterieur van de kerk, maar ook uit het interieur is beeldhouwwerk aanwezig.ddd

Archeologische Vondsten

Collectie Sint-Jansmuseum Den Bosch

De beelden zijn afkomstig van onder meer de luchtbogen, luchtboogstoelen, steunberen, gevels, consoles en wimbergen. Veel voorkomende bouwfragmenten zijn kraagstenen, pinakels, waterspuwers en hogels. Met name de luchtboogfiguren uit de late vijftiende eeuw van monsters, mensen en dieren zijn zeer bijzonder, aangezien deze nergens anders op een kerkgebouw zijn geplaatst. De Sint-Jan was rijkelijk versierd met beeldhouwwerk. Slechts een gedeelte hiervan is bewaard gebleven en behoort nu tot de museumcollectie. Deze beelden zijn vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw, in diverse grootschalige restauraties, van het bouwwerk afgehaald en vervangen door nieuw vervaardigde replicas. 

 

Archeologische vondsten:

Er zijn naast het vele beeldhouwwerk ook diverse archeologische vondsten te bezichtigen, ontdekt bij opgravingen tijdens de bouw van het huidige museum in 1985. Vondsten zoals grapen (kannen), munten en rozenkransen maar ook een paardenkaak en een leren schoen zijn te bezichtigen.

(mei 2019 Vondsten:Tijdelijk uit bruikleen)